Skip to content

Låt oss presentera Sparbanken Skånes Kulturstipendier som kan sökas av dig som påbörjat ett professionellt yrkesliv inom musik, film eller musikteater.

Sparbanken Skånes Kulturstipendier kan sökas av talanger med en tydlig anknytning till Skåne i syfte att stödja konstnärlig utveckling. Stipendierna, om vardera 150 000 kronor, delas ut av Sparbanken Skåne genom bankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.

Genom utdelningen vill vi bidra till att göra det möjligt för unga professionella i början av sin karriär att fördjupa sig ytterligare inom sitt kulturella gebit. Vi investerar i skånskt kulturliv!

Så här går det till

I samarbete med

Logotyp för Film i Skåne