Swedbank Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa småhus och bostadsrätter. Under årets första kvartal sjönk Boindex till 113, jämfört med 115 kvartalet innan. Men köpkraften är generellt sett fortfarande god. I genomsnitt lägger ett hushåll som köpte en bostad under årets första månader 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

- Även om bostadspriserna nu rör sig nedåt, gör de det från en markant ökning i början av året. Även bolåneräntorna steg något under samma period, vilket sammantaget gjorde det dyrare att köpa bostad under årets första kvartal. Hur utvecklingen kommer att se ut under resten av året är svårbedömt på grund av coronavirusets påverkan på de faktorer som styr köpkraften i bostadsmarknaden, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Under första kvartalet steg medianpriserna med sex procent för småhus och med fyra procent för bostadsrätter. Priserna ökade för samtliga regioner utom för kommuner med färre än 75 000 invånare där priset för bostadsrätter sjönk med två procent. Bostadsräntorna steg under samma period från 1,58 procent till 1,67 procent.

Ensamstående med barn i storstad har svårt att köpa bostad
Möjligheterna att köpa en bostad varierar stort mellan olika hushåll. Sammanboende småhusägare utan barn i Malmö behöver lägga 39 procent av sin disponibla inkomst på boendet, medan sammanboende med barn i småhus i kommuner med färre än 75 000 invånare lägger 24 procent av den disponibla inkomsten på boendet.

Tuffast är det för ensamstående bostadsrättsinnehavare med barn i Stockholm, som lägger över hälften, 55 procent, av den disponibla inkomsten på boendet. Ett sammanboende par utan barn i en bostadsrätt på en mindre ort (färre än 75 000 invånare) behöver däremot bara lägga19 procent av den disponibla inkomsten på boendet.

- Swedbanks Boindex visar tydligt att det finns stora variationer i köpkraften på bostadsmarknaden. Vilken ort du bor på, och om du lever i ett ensamhushåll eller är sammanboende är två avgörande faktorer. Är du till exempel ensamstående med barn i en storstad som Stockholm eller Göteborg är det svårt att köpa en bostadsrätt, om du inte har en mycket god inkomst. Är du sammanboende och bor i en mindre stad är utrymmet ett helt annat i plånboken, säger Arturo Arques.

Boindex första kvartalet 2020- rapport (pdf)
Boindex första kvartalet 2020- rapport per kommun (pdf)
Till Boindex-sidan (öppnas i nytt fönster)