• Delindex för orderingången föll med 5,0 indexenheter till 63,7 i april jämfört med 68,7 i mars. Därmed svarade det för det största negativa bidraget till PMI (1,5 indexenheter) följt av delindex för produktionen som sjönk till 62,7 och drog ned PMI med 1,4 indexenheter.
  • Delindex för sysselsättningen ökade med 0,7 indexenheter i april och noterades till en ny rekordnivå, 64,1. Den höga indexnivån vittnar om ett kraftigt ökat nyanställningsbehov i industrin. Företagens produktionsplaner blev något mindre expansiva i april och indexet för produktionsplaner sjönk till 69,8 från 73,5 i mars.
  • Index för rå- och insatsvarupriser sjönk med 5,0 indexenheter till 67,5 i april. Inköpscheferna angav trots det ett brett spektra av stigande rå- och insatsvarupriser.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:

Inköpschefsindex – Industri (samlingssida)

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (rapporten)