Tre av fyra delindex, som ingår i PMI-tjänster, sjönk i mars jämfört med februari. Den största nedgången svarade för sysselsättningen för följt av affärsvolymen och nya order medan delindexet för leveranstider var kvar på oförändrade nivåer.

Tjänsteföretagens affärsvolymplaner sjönk i mars för fjärde månaden i rad men är kvar på en hög indexnivå (63,6). Företagens produktionsplaner tyder på en fortsatt optimistisk konjunktursyn även om en nedjustering har skett under de senaste månaderna, påpekar Jörgen Kennemar. Index för insatsvarupriserna från leverantörsledet sjönk i mars till 59,6 från 60,5 i februari och hamnade under 60-strecket för första gången sedan januari 2018.

Silf/Swedbanks PMI Composite index föll till 54,6 i mars från 54,9 i februari drivet av tjänstesektorn medan industrin uppvisade en marginell ökning. Det innebär att aktiviteten i näringslivet har inletts svagare under årets första kvartal jämfört med i slutet av förra året, säger Jörgen Kennemar.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex tjänster för mars 2019

Företagande, samlingssida