Affärsvolymens delindex sjönk med 1,6 indexenheter till 64,2 i oktober, vilket gav ett negativt bidrag om 0,4 indexenheter till PMI-tjänster. Index för planerad affärsvolym gick tillbaka från 71,5 i september till 65,5 i oktober.

Delindex för orderingång sjönk till 60,3 i oktober från 64,4 i september, en nedgång med 4,1 indexenheter som lämnade ett negativt bidrag till PMI-tjänster om 1,4 indexenheter. Indexet för orderstockarna sjönk till 57,3 från 58,1.

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 60,7 i oktober från 62,7 i september. Ett tre månaders glidande medelvärde signalerar att prisökningstakten för insatsvarorna varit förhållandevis stadig sedan slutet av fjolåret.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:

Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)
Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)