Februari är normalt en prishöjarmånad efter reorna i januari. Vi räknar med att KPI och KPIF stiger med 0,7 procent i februari vilket är en större månatlig uppgång jämfört med samma månad förra året (0,3 procent). Den främsta skillnaden gäller el- och drivmedelspriserna som förväntas ha dragit ned KPI med knappt en tiondel jämfört med dryga två tiondelar förra året. Det innebär att årstakten i februari i år når 1,7 procent för KPI och 2,0 procent för KPIF och är därmed uppe på Riksbankens inflationsmål för första gången sedan 2010. Swedbanks KPIF prognos för februari är marginellt lägre (fyra hundradelar) jämfört med Riksbankens prognos. Noterbart är att samtliga delgrupper i KPI förutom möbler och kommunikationer uppvisar årstakter som är i det positiva territoriet där transporter, bostadsposten, livsmedel och hotell &restaurang svarar för de största årsbidragen till KPI. Det som alltjämt torde bekymra Riksbanken är den underliggande inflationstakten. Även om årstakten för KPIF ex energi stiger med en tiondel i februari till 1,3 procent - i linje med Riksbankens prognos - är den alltjämt på en lägre nivå jämfört med samma månad förra året (1,6 procent).

Läs hela analysen och mer makro:

KPIF når två procent i februari

Mer makro (samlingssida)