Priserna för både villor och bostadsrätter steg i samtliga storstäder sett till årstakt. Värt att notera är dock att årstakterna för Stockholm kommit ned jämfört med de övriga två storstäderna.

Läs hela snabbkommentaren:

Bostadspriserna fortsätter upp