Den 1 och 2 oktober är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hongkong
  • Korea
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 1 och 2 oktober 2020.

  • Access Asien
  • Access Edge Emerging Markets
  • Asienfond
  • Global Emerging Markets
  • Kinafond
  • Small Cap Emerging Markets

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider