Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Varför ett Framtidspris?

Hållbarhet i olika former kommer att genomsyra hela eventet Framtidsdagen och så även Framtidspriset, men eftersom det delas ut många hållbarhetspriser vill vi hitta vår egen twist på det hela. Och svaret på denna särskilda twist står att finna i sparbanksidén – den bärande idé som funnits i drygt 200 år och som vi lever och verkar efter. Den går ut på att verka för en sund ekonomi för de många, stödja lokalsamhället och investera vårt överskott i en bättre framtid för skåningar och skånska företag.

Genom sparbanksidén ligger hållbarhet i vårt DNA sedan första början. I den andan vill vi blicka framåt och lyfta fram goda förebilder i skånskt näringsliv. Genom priset uppmärksammar vi företag som utvecklat sin verksamhet i hållbar riktning och därigenom ökat lönsamheten. Helt enkelt skapat framtidstro, på skånska.

Nomineringsperioden till Framtidspriset är öppen under maj månad 2024.

Kriterier för Sparbanken Skånes Framtidspris

Vi söker efter etablerade företag som drivs på ett i grunden hållbart sätt. Kriterierna för bedömningen ser ut så här:

  • Tre pristagare – en vinnare samt ytterligare två på delad andraplats

  • Pris delas ut till ett företag (ej person)

  • Företaget har en affärsidé med stor framtidspotential

  • Företagets vara eller tjänst finns på marknaden idag och har börjat generera försäljning

  • Både mindre och större företag kan prisas, inget storlekskrav

  • Företaget har utifrån sina egna förutsättningar visat att det går att kombinera ett aktivt hållbarhetsarbete med ett framgångsrikt företagande med tillväxt och god lönsamhet

  • Hållbarhetsarbetet i företaget kan avse aspekter inom miljö, sociala frågor eller ekonomi

  • Företaget är verksamt inom Skåne

  • Företaget erbjuder en sund arbetsmiljö och vilar på en positiv värdegrund