Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsfulla affärer

Två barn leker med brädor i trädgården

Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan som Sparbanken Skåne har på omvärlden, sker indirekt via bankens utlåning. Att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid kreditgivning är därför en självklarhet. Genom ansvarsfulla affärer kan banken vara med och påverka hållbarhetsrisker på flera håll i samhället.