Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Ansvarsfulla affärer

Två barn leker med brädor i trädgården

Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan som Sparbanken Skåne har på omvärlden, sker indirekt via bankens utlåning. Att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid kreditgivning är därför en självklarhet. Genom ansvarsfulla affärer kan banken vara med och påverka hållbarhetsrisker på flera håll i samhället.