Hållbarhetsperspektivet i Sparbanken Skåne utgår från ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Rent konkret innebär det att vi arbetar för en sund och trygg ekonomi hos våra kunder. Vi vill också värna mänskliga rättigheter, främja respekten för miljön, bekämpa korruption och vara en god arbetsgivare. Detta präglar alla aktiviteter i banken.

Idag är hållbarhetsarbetet en integrerad del i Sparbanken Skånes vardagliga aktiviteter. Vi är samtidigt ödmjuka för utmaningarna som både vi som bank och som samhället i stort står inför. Vi ser nyttan med att regelbundet lyfta hållbarhetsfrågorna såväl internt i banken som gentemot våra externa intressenter. Hållbarhet ligger i vår DNA.