Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Rapporter

Hållbarhet är ett centralt och prioriterat perspektiv i Sparbanken Skånes verksamhet. Banken lämnar sedan 2017 en lagstadgad hållbarhetsrapport och sedan 2020 utgör denna en integrerad del av årsredovisningen. Kring bankens gröna obligationer upprättas en separat effektrapport.

Års- och hållbarhetsredovisning

Banken lämnar sedan 2017 en lagstadgad hållbarhetsrapport och sedan 2020 utgör denna en integrerad del av årsredovisningen.