Medium Term Notes (MTN)

SEK 10 000 000 000 eller motvärdet av därav i EUR