Sparbanken Skåne åsätts kreditbetyg av ett institut, Standard & Poor’s. Ratingen påverkar sparbankens kostnader för finansiering på kapitalmarknaden. Ju högre upp man rankas på betygsskalan, desto lägre finansieringskostnad. För närvarande åsätts banken kreditbetyget A med stable outlook av Standard & Poor’s.

Sparbanken Skånes obligationsprogram för säkerställda obligationer åsätts en rating AAA med stable outlook av Standard & Poor’s. Sparbanken Skåne har åtagit sig att hålla ett OC enligt nedan:

Sparbanken Skåne is committed to an overcollateralization clearly over the legislative minimum of 2%. Overcollateralization is kept on a level that allows the maximum uplift of 3 notches in S&P current rating framework* or an AAA rating on the covered bonds.

*Based on Standard & Poors: Covered Bonds Criteria 09.12.2014

 

Betygsskala, Standard & Poor’s

AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-