Hoppa till textinnehållet

Säkerställda obligationer

Sparbanken Skåne erhöll i mars 2017 tillstånd från Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer, enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Banken emitterade sina första säkerställda obligationer i september 2017.

Diagrammet visar fördelning av belåningsgraden i säkerhetspoolen (loan-to-value) per 2022-09-30, enligt definition av Association of Swedish Covered Bond Issuers, www.ascb.se.