Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Säkerhetspoolen

Säkerhetspoolen består till 100% av krediter till svenska hushåll i SEK.

Diagrammet visar fördelning av belåningsgraden i säkerhetspoolen (loan-to-value) per 2024-03-31, enligt definition av Association of Swedish Covered Bond Issuers, www.ascb.se.

Data avseende säkerhetspoolen
  2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Totalt allokerade krediter, MSEK 31.727 27.736 27.716 27.262 27.688
Totalt tillgängliga krediter, MSEK 39.705 40.469 39.604 38.959 38.680
Likviditetsbufffert, MSEK 100 50 50 50 50
Viktad genomsnittlig belåningsgrad (LTV) 48,6% 48,8% 48,8% 49,3% 49,7%
Totalt antal kunder 25.508 22.616 22.751 22.490 22.768
Totalt antal krediter 38.144 32.648 32.719 32.209 32.583
Totalt antal objekt   25.705 22.926 23.063 22.841 23.127
Genomsnittlig lånestorlek, SEK  831.772 849.547 847.105 846.412 849.755