Skip to content

Säkerhetspoolen

Säkerhetspoolen består till 100% av krediter till svenska hushåll i SEK.

Diagrammet visar fördelning av belåningsgraden i säkerhetspoolen (loan-to-value) per 2023-03-31, enligt definition av Association of Swedish Covered Bond Issuers, www.ascb.se.

Data avseende säkerhetspoolen
  2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Totalt allokerade krediter, MSEK 27.688 27.960 30.269 27.955 27.590
Totalt tillgängliga krediter, MSEK 38.680 42.503 41.981 40.913 39.698
Likviditetsbufffert, MSEK 50 25 25 0 0
Viktad genomsnittlig belåningsgrad (LTV) 49,7% 49,2% 48,7% 48,9% 48,8%
Totalt antal kunder 22.768 22.544 24.440 23.245 23.010
Totalt antal krediter 32.583 31.795 34.896 32.467 32.175
Totalt antal objekt   23.127 23.051 24.921 23.725 23.010
Genomsnittlig lånestolek, SEK  849.755 870.893 867.396 873.962 857.502