Skip to content

Mathias Brännlund

Styrelseledamot

 1. Utbildning

  Civilekonomexamen
  Utbildning strategiskt ledarskap, London Business School
  Diverse övriga utbildningar inom ledarskap
  Utbildningar inom bank- och finanssektorn

 2. Arbetslivserfarenhet

  1998-2000 Risk controller, Ericsson Treasury Services
  2000-2003 Senior konsult, Cap Gemini Ernst & Young
  2003-2005 Ledande konsult, Contineu Financial Consulting
  2005-2009 Diverse projektledar- och chefsbefattningar inom Group Treasury & ALM, Nordea AB
  2009-2015 Chef för Finans- och Risk kontroll inom Group Treasury & ALM, Nordea AB
  2015-2017 Biträdande Chef för operativ verksamhet inom Group Treasury & ALM, Nordea AB
  2017-2019 Chef för CFO ledningskontor, Swedbank AB
  2019-      Chef för Group Strategy, Planning & Control, Swedbank AB

 3. Tidigare styrelseuppdrag

  Inga

 4. Nuvarande styrelseuppdrag

  Inga

Mattias Brännlund