Sparbanken Skånes verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån Sparbankens etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har Sparbanken Skåne interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler eller etiska normer.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Sparbanken Skåne uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.
Läs närmare om kundklagomål på sparbankenskane.se

Skicka in en anmälan (visselblåsning)

Gör din anmälan här
Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Rapportering till behörig myndighet

Det är möjligt att larma om missförhållanden både till oss enligt ovan eller till en ansvarig myndighet. Rapportera i första hand till oss, om vi inte återkopplar eller om det finns skälig anledning att anta överhängande fara för liv, hälsa eller säkerhet, eller om en rapportering till oss skulle innebära risk för repressalier eller ineffektivt avhjälpande kan du vända dig till ansvarig myndighet.

Anmälan som avser misstankar om överträdelser av regelverk som omfattas av Finansinspektionens tillsynsansvar kan anmälas via länken nedan:
https://www.fi.se/sv/om-fi/kontakta-oss/visselblasare/