Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Hållbara energilösningar för ditt boende

Leende man håller i en solpanel framför ett hus

Funderar du på att skaffa solceller eller investera i hållbara energilösningar för ditt boende? Det finns en del att tänka på och behöver ta reda på innan du investerar. Här är några saker.

Solcellsplaner - värt att täka på

 1. Passar ditt hustak för solceller?

  Alla förhållanden behöver inte vara optimala men du kan göra en första bedömning av hur ditt tak verkar passa för solceller.

  Undersök skuggning eftersom solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre. Det allra bästa är ett skuggfritt läge. Se över instrålningen det vill säga hur mycket solstrålning som träffar taket. Om det finns en solkarta där du bor kan den användas. Många kommuner erbjuder så kallade solkartor. Där kan du se hur stor instrålning som träffar just ditt tak. Se också över takriktningen eftersom solceller som placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion. När det gäller taklutning är det oftast bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak eftersom installationen då blir enklare och kostnadseffektiv. Vid ett platt tak kan solcellerna lutas upp.

 2. Hur stor solcellsanläggning ska jag köpa?

  De flesta villatak är tillräckligt stora för att producera el som täcker det du själv använder under soliga dagar. Men det kan ändå vara bra att tänka igenom utformningen. Hur stor anläggning du väljer påverkar kostnaden och kan påverka lönsamheten.

 3. Vad kostar det?

  Priset för en färdig solcellsanläggning varierar, både med hur stor anläggning du väljer, men också med annat. Bland annat påverkas priset av vilken solcellsleverantör du väljer, vilken typ av solceller du vill ha och hur svår installationen är.

  På en del leverantörers hemsidor kan du själv fylla i dina uppgifter om din situation och fastighet. När du gjort det kan du se ditt ungefärliga pris och vad du skulle kunna tjäna på att installera solceller.

 4. Vilka stöd och intäkter kan jag få?

  För dig som privatperson finns idag två alternativ för att reducera dina kostnader vid investering i en solcellsanläggning, investeringsstöd och rotavdrag. För 2020 avsatte regeringen drygt 800 miljoner kronor till solcellsstöd och ansökningsstoppet för solcellsstödet var från och med den 7 juli 2020.

  ROT-avdrag på byggarbetet kan vara värt att undersöka vilket kan ge en ungefärlig skattereduktion på 9 procent av investeringskostnaden. 

 5. Bättre ekonomi med rätt utformning?

  Du får ofta betala mer för elen du köper än du kan få betalt för den solel du säljer från din solcellsanläggning. Det beror på till exempel att du får betala energiskatt, elöverföringsavgift och moms och inte bara elpriset när du köper el.

  Styrmedel gör det mer lönsamt att sälja el till en viss nivå. För att din solcellsanläggning ska bli så ekonomisk som möjligt är det bra att ta hänsyn till de gränsvärden som gäller i regelverk och för stöd när du planerar din solcellsanläggning. Läs mer om gränsvärden här.

Vill du investera i solceller eller en hållbar energilösning?

Vi erbjuder både Sollån och Hållbarhetslån.