Lagen ställer krav på att banken lämnar tydlig information till kunden innan en försäkring tecknas om bland annat pris och bankens provision. Vissa uppgifter vid distributionen av försäkringen ska även dokumenteras skriftligt. Det är viktigt för oss som bank att du är nöjd med det vi förmedlat till dig.

Lagen omfattar råd om spar- och riskförsäkringar som ges både till konsumenter och företag/juridiska personer.