Att träning är bra för hälsan vet alla. Men vad som lätt kan glömmas bort är vilka andra fördelar det kan ge. För föreningen Staffanstorps Judo handlar mattan som medlemmarna möts på om så mycket mer än svett och puls – den ger dem en större mening i vardagen.

Staffanstorps Judoklubb har funnits sedan slutet av 70-talet. Det har kommit till att bli en samlingspunkt för unga som gamla och nya som seniora, för träning såväl som socialt utbyte. I deras lokaler tränar elitsatsande ungdomar jämte pensionärer och medlemmar med funktionsvariationer. För föreningen är det viktigt att erbjuda alla som vill ta del av judons fördelar, en plats att göra det på.

- Vi är inte klubben som bara sysslar med elitsatsningar. Det är bredden som är viktigt. Judon passar till exempel bra för barn och ungdomar med NPF-diagnos då träningen bygger på tydliga regler och moment. Då vill vi kunna erbjuda det, förklarar Mattias Löfgren, klubbens kassör.

Judons filosofi – att möta sina medmänniskor med respekt – är något föreningen värnar om. Därför är de extra måna om deras Adaptive judo, som riktar sig till medlemmar som befinner sig på spektrumet. Det är en grupp som i regel lever ett väldigt begränsat liv, där judon har kommit att spela en stor roll.

- Stödet från Sparbanken Skåne möjliggör för oss att kunna satsa på våra Adaptive-medlemmar. Det är en grupp som är väldigt utsatt och lätt blir bortprioriterad. Deras resa kostar mer, på grund av att deras handledare eller assistenter ska följa med. Att kunna ge dem möjligheten att åka på träningsläger eller liknande. Det kan göra hela deras år, fortsätter Mattias Löfgren.

Stödet blir möjligt tack vare sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid ska kunna återföras till olika utvecklingsprojekt i samhället.

- Tillsammans med våra ägarstiftelser har vi en unik möjlighet att låta vinst från banken stanna lokalt och göra nytta för samhället. Vi behöver ett starkt föreningsliv i Skåne och här kan vi som sparbank göra en verklig skillnad. Vi ser ett behov av extra stöttning och utökar därför våra investeringar i föreningslivet nu i höst, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Jämfört med andra sporter, som ridning, har judo en låg instegströskel ekonomiskt då det enda som behövs är dräkten. Eftersom föreningen har medlemmar från olika socioekonomiska bakgrunder, är den låga tröskeln viktig att bevara. Något som gör stödet från sparbanken extra välkommet.

- Kostnaderna hos våra medlemmar och även för klubbens egna inköp har verkligen sprungit iväg nu i lågkonjunkturen. Stödet gör att vi inte behöver begränsa oss i våra aktiviteter och det ser också ut som att vi inte kommer att behöva höja några avgifter under året. Och då riskerar ingen medlem att hamna utanför, berättar Mattias.

För föreningen innebär utdelningen inte bara den faktiska summan. De vet nämligen vilken utväxling stödet ger. Det kan innebära en extra resa eller en extra natt på träningsläger. Något som betyder mycket för deras medlemmar.

- Som alla föreningar är vi rika på frivilliga och deras tid. Men det täcker inte allt. Det går inte att trolla fram transporter, mat och boende genom ideella insatser. Därför är stödet från sparbanken så otroligt värdefullt för oss och våra medlemmar, avslutar Mattias.