Om Skånes Idrottsledarstipendier

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen. 

Stipendiaten får 7 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 3 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Nominering 15 januari - 25 februari 2023

Samtliga RF-anslutna idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att 15 januari - 25 februari 2023 nominera två ledare till Skånes Idrottsledarstipendier under förutsättning att ledarna inte är av samma kön. 

Utdelning

Stipendiater och föreningar blir kontaktade under våren 2023 när utdelningen ska ske. 

Läs mer på skånesidrottsledare.se