Sparbanken Skåne och bankens ägarstiftelser ställer upp med stöd till de kommuner* som vill genomföra konceptet.

Kommunerna erhåller ett bidrag på 3 000 kr per ungdom som slutför projektet, maximalt 30 000 kronor för att täcka kringkostnader i samband med introduktionsveckan eller att kommunen önskar utbilda ytterligare en handledare för att minska sårbarheten vid sjukdom eller semester.

Det är Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826 som står för det ekonomiska stödet.
Utöver detta erbjuder Sparbanken Skåne en mentor i varje kommun som deltar aktivt under projektet, exempelvis under introduktionsveckan.

För utbetalning av bidrag ska:

  • Kommunen vara projektägare och säkerställa att projektet genomförs av kompetent handledare, samt stå för löne-/start bidrag till samtliga deltagande ungdomar
  • Inspirations- och/eller informationsaktiviteter genomföras inom respektive kommun inför sommaren för att väcka intresse hos målgruppen
  • Sparbanken Skåne ges publicitet som huvudsponsor

Bidrag från stiftelserna påverkas inte av eventuellt bidrag från Region Skåne.