- Jag undersökte i hjärtstartarregistret antalet registrerade publika hjärtstartare i Killeberg och konstaterade att de var få. Vi i klubben hade en sedan tidigare men den finns på vår handikapptoalett och vi låser toaletten när vi inte har någon aktivitet. Jag kände att jag ville skaffa en publik hjärtstartare för idrottsföreningen och för hela byn, det var därför jag ansökte om en ny. Nu har vi i föreningen två hjärtstartare registrerade, säger Nicklas Karlsson, ordförande i Treby IF.

En av föreningens hjärtstartare sitter nu på fasaden vid entrén till fotbollsplanerna väl skyddad under tak i ett värmeskåp. Nicklas Karlsson menar att det finns många äldre i Killeberg vilket gör det ännu viktigare att ha en lättillgänglig.

- Detta är otroligt viktigt för både oss och andra i närområdet. Jag är jättetacksam att Sparbanken Skåne gör det här för föreningarna. Vi har mycket aktiviteter och även motionsspår i närheten som är populärt. Man kan aldrig ha för många hjärtstartare på en ort, menar han.

Banken började dela ut hjärtstartare till ideella föreningar i bankens verksamhetsområde 2019.