Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Cirkusaktiviteter för ökad rörelse i skolan blev verklighet för Hörbyelever

Långaröds skola och fritidshem i Hörby vill öka rörelseglädjen och inlärningen i skolan långsiktigt. Därför fick de en idé om att skapa ett positivt projekt under våren 2024 med cirkusaktiviteter, motorikövningar och en inledande workshop för barnen tillsammans med cirkus- och akrobatikgruppen Cirque Arté Diem. Tack vare stöd från Sparbanken Skåne till projektet finns nu jongleringsmaterial i klassrummet, motorikbana och böcker kopplat till koordination och rörelse.

Grundskolor i bankens verksamhetsområde kan ansöka om finansiering till ”Positiva projekt” för aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som innebär något positivt eller utvecklande för eleverna. Projekten ska skapa gemenskap och en extra dimension av lärande.

Anne Gravallius, lärare på Långaröds skola, varför ville ni skapa cirkusaktiviteter i skolan?

- Cirkusaktiviteter kan gynna elever som inte tilltalas av till exempel bollsporter och tävlingsmoment. Det främjar inte bara rörelse utan också koncentration, tålamod och koordination. Det går att delta på egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar, vilket vi hoppas ska kunna skapa glädje och gemenskap för alla. Eftersom koordination och motorik är nära sammankopplade, där koordination är ett resultat av att de motoriska processerna har förfinats, tycker vi det är viktigt att våra elever ges möjlighet att träna dessa förmågor.

Vad har ni kunnat göra för stödet ni fått från banken?

- Vi hade en inledande föreställning med gruppen Cirque Arté Diem med efterföljande workshop för våra 75 elever i årskurs F-6 där de fick testa cirkusaktiviteter, akrobatik och rytmik. Vi hade blandade åldersgrupper så att olika åldrar kunde stötta varandra. Fokus var på samarbete, koncentration, koordination, rörelseglädje och tillit. Vi har också kunnat köpa in material till våra klassrum med jongleringsmaterial, böcker och motorikbana som går att ha både inne och ute. Vi ser detta som en långsiktig satsning för att främja koncentration och inlärning i kombination med rörelseglädje.

Vad tänker du om att grundskolor kan få hjälp av banken till Positiva projekt?

- Utifrån den budget vi har är det här vår enda möjlighet att göra den här typen av satsningar. Vi hade inte kunnat genomföra det utan stödet från Sparbanken Skåne så jag tycker det är fantastiskt att möjligheten finns. Det ger också oss pedagoger en möjlighet att tänka lite utanför boxen, att vi vågar tänka och drömma tillsammans. När vi skapar de här projekten bidrar det dessutom till en sammansvetsning bland oss kollegor där vi tillsammans jobbar fram ett förslag som vi alla enats om och ser fram emot. Det ger positiva tankar för att utveckla vår skola till det där lilla extra, menar Anne Gravallius.

Positiva projekt blir möjligt genom sparbanksidén som handlar om att banken ska finnas till för att stötta samhället och människorna i området där banken verkar. Varje år investerar banken delar av överskottet i samhällsutvecklande projekt och initiativ inom bland annat lärande, kultur och idrott.

Cirkus- och akrobatikgruppen Cirque Arté Diem gör cirkuskonster på Långaröds skola och fritidshem i Hörby.

Positiva projekt

Vill din skola gemomföra ett Positivt projekt? Inför läsåret 2024/25 prioriterar vi hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö. Vi ser gärna satsningar som främjar demokrati eller bidrar till en bättre psykisk hälsa. Erbjudandet om att ansöka om medel till Positiva projekt riktar sig till grundskolor i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Ansökningsperioden är 15 augusti-15 september.