Genom Sparbanken Skånes ”Positiva projekt” kan grundskolor i bankens verksamhetsområde söka finansiering av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som innebär något positivt eller utvecklande för eleverna. Projekten ska skapa möjlighet till en extra dimension av lärande och gemenskap i en vardag som kan innebära både krav och stress.

Maja Alfredsson, elevrådsordförande på Frostaskolan i Hörby, varför behövs det gratis mensskydd på er skola?

- Idén om gratis mensskydd kom upp från en elev på ett elevrådsmöte och vi tyckte det var ett jättebra förslag! Det är viktigt att man kan känna sig trygg i skolan även om man har mens. Många tycker det är obekvämt och försöker till exempel gömma mensskyddet när man tar ut det ur väskan så att andra inte ska se det. Vissa stannar till och med hemma. Så tycker inte jag det ska behöva kännas. Så att ha gratis mensskydd på toaletterna underlättar.

Vad har stödet ni fått från Sparbanken Skånes Positiva projekt betytt?

- Vi hittade ett företag som säljer automater så kallade RedLockers med mensskydd i. Vi tyckte de fungerade smidigt och har satt upp två automater till två toaletter. De köpte vi in för elevrådets egna pengar, som vi får in mestadels via vår kiosk på skolan. Men nu behöver automaterna fyllas på framåt, varje kvartal, vilket kostar pengar och det kan vi nu göra med hjälp av stödet.

Vad tänker du om att grundskolor kan få hjälp av banken till Positiva projekt?

- Jag tycker det är väldigt bra eftersom vi nu kunde göra så att elever känner sig tryggare. För att vi som elevråd ska kunna göra skillnad och ordna saker som gynnar eleverna behöver vi ofta pengar.

Läs mer om Positiva projekt som skolor kan söka 15 augusti-15 september.