Först – lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

1. Boka möte med oss

Välkomna till oss! Boka tid på telefon 0771-12 20 00 eller kontakta ditt bankkontor.

Vi berättar hur mötet går till och vad ni behöver förbereda och ta med till banken.
Hitta ditt bankkontor

2. Att göra inför vårt möte

 • Håll konstituerande möte
  På det konstituerande mötet sätter ni upp företagets ”spelregler” och väljer firmatecknare. Använd gärna mallen för protokoll och dagordning för att få med rätt beslut och formuleringar.
  Använd gärna mallen som finns på sidan Ung Företagsverksamhet.
 • Skriv ut regestreringsbevis
  När företaget är registrerat kan ni skriva ut registringsbeviset från er företagsprofil på ungforetagsamhet.se
 • Godkännande för omyndig
  Om någon är omyndig ska den omyndiges förmyndare skriva under blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företagande. Underskrifterna bevittnas och blanketten tas med till mötet med banken.
 • Gör en affärsplan
  Det är alltid bra att ha med företagets affärsplan till banken. Då är det lättare för oss att förstå er verksamhet och vilka banktjänster ni behöver.

3. Ta med till banken

Alla medlemmar i UF-företaget behöver vara med på mötet och ni ska ta med:

 • Giltig legitimation (t.ex. ID-kort, körkort eller pass) för samtliga medlemmar i UF-företaget
 • Protokoll från konstituerande möte
 • Registreringsbevis
 • Godkännande för eventuell omyndig i företaget

Lycka till som företagare!