Så aktiverar du notiser om mottagen Swish-betalning

  1. Logga in i Internetbanken företag. Är du inloggad i den nya versionen av Internetbanken företag behöver du klicka på ”Tidigare versionen av internetbanken”. 
  2. Välj "Tillval/Bevaka ärenden" i menyn
  3. Välj "Anslut". Har företaget redan tjänsten "Bevaka ärenden", välj "Ändra" i menyn.
  4. Markera att föreagets användre ska kunna få Swish-notis i appen för företag (app-kolumnen).
  5. Företagsanvändaren loggar in i appen för företag väljer "Inställningar och notiser" och slår på "Inkommer Swish-betalning":