Krediträntan är för närvarande 9,95 % (2022-12-08), rörlig. Årsavgift för Bankkort Mastercard: 325 kr. Vid en utnyttjad kredit i början av året på 10 000 kr är den effektiva räntan för närvarande 13,21 % och det sammanlagda belopp som ska betalas vid årets slut är 11 317 kr. Beloppet är uträknat utifrån att de avgifter som betalas utöver räntan räknas in i effektivräntan såsom om det vore en ränta.