Undersökningen visar att många sparar till sin pension, men ännu fler skulle spara mer om det var subventionerat.

- Att många uppger att de skulle spara mer om det var subventionerat tyder på att det kanske är dags att återinföra avdragsrätten för privat pensionssparande, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.

Behövs incitament för att spara

Med framtida pensionsnivåer på 50-60 procent av slutlönen är det viktigt att komplettera med ett eget sparande till sin pension för att komma upp till runt 70 procent, som är den nivå många tycker är rimlig. Knappt sex av tio uppger att de sparar privat till sin pension, men fyra av tio gör det inte. Med ålder och inkomst ökar andelen som sparar privat till sin pension.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan:

Två av tre skulle pensionsspara mer om det var avdragsgillt (pressmeddelande)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer deltog.