Marknadsreaktion: Finansmarknaderna fortsätter vara på tårna i kölvattnet av den ökade sannolikheten för en Trump-seger efter de senaste dagarnas opinionsundersökningar. Vi anser att detta stämningsläge på marknaden är fullt rimligt och förväntar oss att det består till dess att vi har ett slutgiltigt resultat.

Läs dagens kommentar:

Inför det amerikanska valet - 5 dagar kvar till valdagen