Delindex för leverantörernas leveranstider ökade med 5,6 indexenheter och bidrog mest till uppgången då det gav 1,1 indexenheter till PMI-tjänster. Delindex för affärsvolymen steg till 59,5 i juni från 56,1 i maj och bidrog med 0,9 indexenheter till PMI-tjänster. Delindexet för sysselsättningen steg till 57,9 och bidrog med 0,7 indexenheter till uppången. Indexet för planerad affärsvolym ökade med 1,1 indexenheter, vilket gav en indexnivå om 64,4 i juni.

Delindex för orderingång blev 60,1 i juni, vilket jämfört med maj är en uppgång om 0,6 indexenheter. Index för orderstockarna sjönk till 54,6 i juni från 57,9 i maj.

Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 65,1 i juni från 63,0 i maj.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)

Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)