Delindex för leverantörernas leveranstider backade med 2,8 indexenheter till 54,7 i december. Därmed bidrog delindexet med -0,5 indexenheter till tjänste-PMI. Ett tremånaders glidande medelvärde signalerar en något tilltagande ökningstakt under de senaste månaderna.
Index för planerad affärsvolym fortsatte att öka och steg med 0,6 indexenheter till 69,9 i december. Inköpscheferna inom tjänstesektorn fortsätter att uppvisa en god tilltro till affärsutvecklingen för kommande sex månader.

Under december backade index för leverantörernas insatsvarupriser med 6,0 indexenheter till 57,8. Ett genomsnitt för fjärde kvartalet på 60,0 jämfört med 53,0 för tredje kvartalet visar dock på en tilltagande ökningstakt av insatsvarupriserna.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)