Skillnad mellan småhus och bostadsrätter samt mellan storstäder och övriga landet

  • Högt utbud och skärpta amorteringskrav dämpar priserna under 2018 främst i storstadsregionerna
  • Nedgång för bostadsrätter bottnar kring 10-15% från toppen i Stockholm- och Göteborgsregionerna under andra halvåret 2018
  • Småhus ökar något förutom i Stockholms- och Göteborgsregionen där en mild prisnedgång från toppen är att vänta

Stor andel hyresrätter (drygt 50%) bland nyproduktion en lugnande faktor

  • God befolkningsökning och brist på hyresbostäder i storstadsregionerna gör dessutom att delar av nyproduktionen omvandlas från tilltänka bostadsrätter till hyresrätter, vilket bidrar till att stabilisera bostadsrättsmarknaden under 2018

Bostadsinvesteringar dämpas, men tillväxten god tack vare stark omvärld och god inhemsk efterfrågan i övrigt

  • Robust sysselsättning, historiskt lågt ränteläge och finanspolitiska stimulanser gör att hushållens nominella disponibla inkomster ökar med nära 5 procent 2018

Fortsatt stort behov av reformer för bättre fungerade bostadsmarknad

  • Viktigt att ta ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens strukturella problem

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:

Makrofokus: Svensk bostadsmarknad; Stabilisering, prisfall eller fortsatt uppgång? Uppdatering 18 april 2018 (analysen)

Mer makro (samlingssida)

 

Detta är en uppdatering av vår analys av den svenska bostadsmarknaden.