Sammantaget har risken ökat för att vi är i startgropen på en nedgång i konjunkturen likväl som på aktiemarknaden. Ett sådant scenario får ställas mot en i dagsläget fortsatt hygglig global tillväxt, ljusa utsikter för bolagens vinster och låga räntenivåer även om åtstramning ligger i korten.

– Vi konstaterade i vår juniuppdatering att osäkerheten hade ökat vilket föranledde att vi tydliggjorde vår regionala aktiepositionering ytterligare. Nu står den normalt sett mindre aktiva semesterperioden inför dörren och risken är att det kan komma att svänga relativt mycket på finansmarknaderna i närtid, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank analys är av uppfattningen att handelsspänningarna inte kommer föranleda ett fullskaligt handelskrig med alla de negativa effekter på tillväxt och investerarsentiment det skulle kunna få. Med det sagt, så kan den spända situationen mycket väl tynga finansmarknaderna ett tag till.

– Detta kokar ner till att den avgörande striden för sommaren sannolikt blir den mellan handelsspänningar och en stark rapportsäsong. Handelssituationen dämpar investerarna i dagsläget men vi förväntar oss att det kommer att vända och då kommer sannolikt aktiemarknaden att stärkas igen, avslutar Johannes Bjerner.

Swedbank Analys väljer mot bakgrund av detta att inte göra några förändringar i allokeringen. Detta innebär att vi förblir överviktade USA och neutrala i Tillväxtmarknader. Portföljvikten i Sverige och Japan ligger kvar på neutral och Europa underviktas. Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi: Upplagt för sommarturbulens (rapporten, PDF)
Orolig börssommar men troligtvis inget fullskaligt handelskrig (artikel i Swedbank Aktiellt)
Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)