Många av de mest handelsberoende företagen står utan egen handlingsplan när Storbritannien lämnar EU. Nära hälften, 48 procent, av inköpscheferna* på de största företagen inom tillverkningsindustrin och i den privata tjänstesektorn uppger att deras företag inte förberett sig för brexit. Nära en femtedel av företagen menar att de skulle behöva förbereda sina verksamheter men att de inte gjort det.

- Det här är oroväckande besked. De flesta företag som handlar internationellt kommer att påverkas av brexit, det gäller även företag som inte handlar direkt med Storbritannien. Företag som köper insatsvaror med brittiskt ursprung kan mötas av både höjda priser och längre leveranstider även om deras leverantör inte finns i Storbritannien, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Bland tillverkningsföretagen, varav majoriteten handlar med Storbritannien, är det fler än fyra av tio (43 procent) som inte förberett sig alls. Drygt en tredjedel av dessa företag anser att de skulle behöva förbereda sig.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande:

Vartannat handelsberoende företag oförberett på brexit

Företagande, samlingssida på swedbank.se

 

*Swedbank ställde frågor om företagens brexit-förberedelser i samband med Inköpschefsindex i december 2018. Inköpschefsindex omfattar cirka 400 inköpschefer från tillverkningsindustrin och privata tjänstesektorn och görs i samarbete mellan inköpsorganisationen Silf och Swedbank sedan 1994. Inköpscheferna representerar de största företagen och urvalet av företag ska spegla den faktiska branschstrukturen för tillverkningsindustrin och för privata tjänstesektorn.