Dataskyddsombud

Sparbanken Skåne har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Vill du komma i kontakt med Sparbanken Skånes dataskyddsombud skriv till:

Vill du hellre skicka post är adressen:

Sparbanken Skåne
Dataskyddsombud
Box 530
291 25 Kristianstad