Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbild har vi under 2014 skapat vår nya bank genom att förena det bästa hos Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och Sparbanken Öresund. Sparbanken Skånes första årsrapport visar ett rörelseresultat på 333 mkr.

Ekonomiskt sammandrag 2014

  • Bankens rörelseresultat uppgick till 333 mk
  • Affärsvolymen uppgick till 174 mdr
  • Räntabilitet på eget kapital i banken 6,3 %
  • Total kapitalrelation uppgick till 16,5 %
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,6 %

Viktiga händelser 2014

  • I februari tillkännages att Sveriges största sparbank bildas i Skåne genom samgåendet av Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och Sparbanken Öresunds verksamheter i kommunerna Eslöv, Kävlinge, Lund och Staffanstorp.
  • Finansinspektionen godkänner affären i sin helhet den 15 maj och Sparbanken Skåne AB bildas formellt den 20 maj.
  • I oktober sker en sammanslagning av Färs & Frosta Sparbanks och Sparbanken 1826 IT-system
  • I december offentliggörs försäljningen av kontoren i Olofström och Karlshamn till Sparbanken i Karlshamn.

Bokslutskommuniké 2014 (pdf)

För ytterligare information

Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15 eller 0703-16 88 15