Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2015

 • Bankens rörelseresultat för januari – september 2015 uppgick till 190 mkr
 • Affärsvolymen uppgick per den 30/9 till 172 miljarder kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,2 %
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,3 %
 • Bruttosoliditeten uppgick till 7,8 %
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 288 %

Viktiga händelser kvartal 3 2015

 • Perioden har präglats av arbetet med integrationen av 100.000 tidigare kunder från Sparbanken Öresund in i Sparbanken Skånes system.
 • Trots rekordlågt ränteläge ökar inlåningen. Kunderna efterfrågar trygga placeringar som räntefonder, hedgefonder och traditionellt sparande.
 • Under kvartalet har Sparbanken Skåne startat ett MTN-program med seniora obligationer.
 • Ägarstiftelserna har bl a startat projektet ”En dag på Vattenhallen”, gått in med 6,5 mkr i upprustningen av Skissernas museum, Botaniska trädgården och Historiska museet i Lund, samt varit engagerat i projektet ”Unga jobb” tillsammans med Arbetsförmedlingen.
 • Integrationen av dotterbolaget 1826 Försäkra AB i banken har slutförts. Detta innebär att vi från och med oktober har ett samlat erbjudande för företagskunder.

Delårsrapport januari – september 2015 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 0703-16 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44