Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2015

 • Bankens rörelseresultat för första halvåret 2015 uppgick till 182 mkr
 • Affärsvolymen uppgick per den per den 30/6 2015 till 175 miljarder kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 17,9 %
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,0 %
 • Bruttosoliditeten uppgick till 7,7 %
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 282 %

Viktiga händelser kvartal 2 2015

 • Aktiviteterna inför den uppgradering som väntar de 100.000 kunder som finns kvar i Sparbanken Öresunds system har ökat. Banken kommer under hösten att lyfta in dessa kunder i Sparbankerna och Swedbanks gemensamma IT-system.
 • Den siste juni flyttades verksamheten vid kontoren i Arkelstorp, Dalby, Degeberga, Fjälkinge, Sösdala och Vä till närliggande kontor som en konsekvens av förändrat kundbeteende under de senaste decennierna.
 • Banken har utvecklat erbjudandet inom Pension och Försäkring för företagskunder genom att påbörja integrationen av dotterbolaget 1826 Försäkra i banken.
 • Sedan februari 2015 har Sverige en negativ reporänta. Kvartalet har präglats av de negativa marknadsräntorna som pressar bankens räntenetto.
 • Under perioden har strukturen lagts för vårt erbjudande om kapitalförvaltning och Private Banking. Satsningen görs för att möta efterfrågan också från kunder med en större placeringsbar förmögenhet.

Delårsrapport januari-juni 2015 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15