Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2015

 • Bankens rörelseresultat för första kvartalet 2015
  uppgick till 184 mkr
 • Affärsvolymen uppgick per den 31 mars 2015 till
  175 miljarder kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 17,3 %
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,4 %
 • Bruttosoliditeten uppgick till 7,6 %
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 89 %

Viktiga händelser kvartal 1 2015

 • Verksamheten vid kontoren i Olofström och Karlshamn säljs till
 • Sparbanken i Karlshamn och överlåtelsen sker per den 2 januari 2015.
 • Arbetet med att forma en integrerad försäkringsverksamhet i banken påbörjas genom att beslut tas att föra över verksamheten i det helägda dotterbolaget 1826 Försäkra AB till banken.
 • Banken beslutar om att förbättra tillgänglighet och kundservice på kvällar och helger och samtidigt flytta verksamheten vid de minsta kontoren till närliggande orter.
 • Parallellt anpassas också kontantservicen till förändringarna som sker på marknaden.
 • Riksbanken sänker reporäntan till negativ ränta, vilket påverkar hela bankmarknaden och så även Sparbanken Skåne.

Delårsrapport januari-mars 2015 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15