Under kvartalet har banken bland annat placerat sig på en niondeplats i den årliga rankningen från Great Place to Work över landets bästa arbetsplatser. Perioden innebar också att Riksbanken verkställde sin första räntehöjning sedan 2011.

Finansiellt sett fortsätter Sparbanken Skånes sin stabila utveckling. Affärsvolymen ökade med tre procent under första kvartalet (utgång mars månad, jämfört med årsskiftet). Bakom ligger god tillväxt på utlåningssidan i banken och en positiv trend på Stockholmsbörsen, vilket påverkade fond- och aktiesparandet. Räntenettot utvecklas väl, samtidigt som kostnadskontrollen är god och kreditförlusterna låga.

– Vi ser tillbaka på ännu ett bra kvartal, som faktiskt är det sista med full avskrivning av den goodwillpost som uppstod vid bildandet av banken för snart fem år sedan. Under perioden har vi fortsatt att förnya oss, bland annat på den digitala sidan. Vi har också gjort en översyn av kontorstrukturen. Detta är långsiktiga anpassningar som säkerställer att vi kan bibehålla vår trygga utveckling även framöver, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2019

 • Bankens rörelseresultat uppgick till 82 mkr (43 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 189 mkr (150 mkr) 
 • Räntenettot uppgick till 264 mkr (221 mkr) 
 • Kostnaderna uppgick till -313 mkr (-311 mkr) 
 • Total kapitalrelation uppgick till 21,7 % (20,9 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1 2018)

Viktiga händelser kvartal 1 2019

 • Intjäningen i banken fortsätter utvecklas väl. Affärsvolym och räntenetto ökar samtidigt som kostnaderna är stabila och kreditkvaliteten god. Under perioden har viktiga nyckeltal stärkts ytterligare. 
 • Första kvartalet 2019 är sista kvartalet med full avskrivning av den goodwillpost som uppstod vid bildandet av banken 2014. I maj är posten helt avskriven. 
 • Det digitala låneerbjudandet har förnyats under kvartalet. Utvecklingen fortsätter och inom kort lanseras fler funktioner som ytterligare underlättar för kunden. 
 • Beslut taget om att förändra kontorstrukturen. Fyra av de minsta kontoren slås ihop med större närliggande enheter. I slutänden innebär detta bättre möjligheter till kvalificerad service och rådgivning. 
 • Rapporten Lantbruksbarometern visar att fjolårets torka pressade lantbruksnäringen i Skåne, men att framtidstron nu är tillbaka. 
 • Under perioden har vi med anledning av turbulensen i Swedbank, kring uppgifter om misstänkt penningtvätt i Baltikum, haft många kontakter med kunder där vi svarat på frågor om vår relation till Swedbank. 
 • Sparbanken Skåne rankas som en av landets allra bästa arbetsplatser. I sin årliga listning placerar organisationen Great Place to Work banken på en niondeplats i kategorin stora företag i Sverige.

Delårsrapport januari-mars 2019 (pdf) 

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.