Tidigare har både Konkurrensverket och Finansinspektionen lämnat klartecken till bildandet av Sparbanken Skåne. Idag kom Bolagsverkets godkännande av namnet. Därmed går startskottet för Sparbanken Skåne, som består av tidigare Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och delar av Sparbanken Öresund.

Sparbanken Skåne får ca 420 000 kunder och en affärsvolym på 170 miljarder kr. Verksamheten omfattar 17 kommuner i Skåne och Blekinge och får 650 medarbetare.

- För våra kunder fungerar alla tjänster precis som vanligt. Vi kommer också fortsatt att jobba med stark lokal närvaro och beslutsfattande nära våra kunder. Genom samgåendet bygger vi en långsiktigt stark sparbank för både privatpersoner, näringsliv och organisationer i vår region, säger Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne.

Sparbanken Skåne ägs av Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Öresund med 26 % vardera och Swedbank med en ägarandel om 22 %.

- Vi tror på Skåne och engagerar oss i utvecklingen här. En förutsättning för detta är våra majoritetsägare, sparbanksstiftelserna, som borgar för att viktiga beslut om banken fattas i Skåne. Genom engagemang och ekonomiska bidrag blir vi också via stiftelserna närvarande i hela Skåne och lever upp till sparbanksidén om att ge tillbaka av vår vinst till det lokala samhället, fortsätter Bo Bengtsson.

Rent praktiskt sker samgåendet stegvis – den 20 maj genomfördes det legala samgåendet,
vilket var det första steget. Övriga steg genomförs successivt under det kommande året.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15
Bertil Engström, Styrelseordförande, 046-37 18 92 eller 0706-93 82 84

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med bra service, hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund