De aktuella obligationerna emitteras under Sparbanken Skånes program om säkerställda obligationer, med en total ram på 30 miljarder kronor. Obligationerna löper med rörlig ränta och såldes till en spread på 3 månader Stibor + 43 punkter. De väntas få en rating på AAA (Standard & Poor’s). Emissionsdatum är 26 september 2017.

Obligationsemissionen möttes av stort intresse från svenska investerare. Främst var det institutionella investerare som deltog i emissionen. Finansieringen bidrar till att diversifiera upplåningen i Sparbanken Skåne och är ett led i arbetet med att stärka ställningen på skånska bolånemarknaden.

– Vi är naturligtvis glada över det stora intresset för Sparbanken Skåne och vår emission, som inte bara blev fulltecknad utan även övertecknad. Banken har en stark finansiell ställning och denna förbättras nu ytterligare, vilket i förlängningen kommer att kunna gynna våra kunder, säger Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne.

Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 klockan 10.30.