Finansinspektionen har den 22 september 2015 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av MTN-programmet. Den första emissionen under MTN-programmet beräknas komma att ske under 2015.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (www.sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

– Inlåningen från allmänheten är den största finansieringskällan i banken och för att diversifiera skuldsidan vill vi komplettera med lång marknadsupplåning. Ramen för programmet är tio miljarder och vi beräknar gå ut med de första emissionerna under hösten, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15,
Åsa Grundström, finanschef, 044-13 82 44,
Kristian Svensson, kommunikatör, 046-16 23 09,