Sparbanken Skåne har senaste åren genomfört en framgångsrik sammanslagning av Sparbanken 1826, Sparbanken Färs & Frosta och delar av Sparbanken Öresund. De tre bankerna bildar nu en stabil enhet, med en kontinuerligt stärkt kapitalbas. Detta är främsta anledningen till att Standard & Poor’s väljer att höja kreditbetyget för Sparbanken Skåne.

– Detta är mycket glädjande. Vi ser resultatet av ett gemensamt målinriktat arbete från medarbetare, styrelse och ägare, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

En officiell rating från ett kreditvärderingsföretag skapar förutsättningar för Sparbanken Skåne att få tillgång till den institutionella kapitalmarknaden. Banken emitterar idag obligationer och certifikat på den svenska kapitalmarknaden.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, finanschef, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016.