Emissionen omfattade en MREL-obligation, en så kallad senior non-preferred obligation, om 1 miljard kronor med 5 års löptid. Sparbanken Skåne är därmed första sparbank i landet att ge ut gröna obligationer för att påskynda resan mot ett mer hållbart samhälle.

Det nya kapitalet kommer att finansiera och refinansiera utlåning till projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. Ett ramverk kopplat till FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030 definierar satsningarna inom områden som förnybar energiproduktion, ekologiskt lantbruk, hållbara transporter och klimatsmarta fastigheter.

Emissionen genomfördes den 14 oktober under bankens MTN-program och ramverk för gröna obligationer. Själva obligationen väntas få en rating på BBB+ (Standard & Poor’s).

– Hållbarhetsperspektivet är centralt i Sparbanken Skåne. Den enskilt största miljömässiga påverkan banken har, sker indirekt via vår utlåning. Med de gröna obligationerna vill vi vara med och ytterligare öka fokus på hållbarhetsfrågorna i Skåne. Vi är mycket glada för intresset hos investerarna, säger finanschef Åsa Grundström.

Sparbanken Skåne avser att vara en regelbunden emittent på den gröna obligationsmarknaden. På sparbankenskane.se finns ytterligare information om bankens ramverk för gröna obligationer.

Swedbank och Danske Bank agerade joint lead managers i den aktuella emissionen.

För mer information

Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.