MTN-programmet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro.

– Inlåning från allmänheten är alltjämt största finansieringskällan för Sparbanken Skåne, men för att diversifiera upplåningen har vi under ett antal år också arbetat med att ge ut obligationer under ett MTN-program, säger bankens finanschef Åsa Grundström.

Grundprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, finanschef, 044-13 82 44