Via ett program för säkerställda obligationer kan banken öka sin närvaro på kapitalmarknaden och diversifiera sin upplåning vilket på sikt kommer att kunna gynna bankens kunder. En formell ansökan planeras att skickas in till Finansinspektionen under hösten 2016. Banken räknar med att påbörja obligationsprogrammet tidigast under 2017.

För mer information

Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO Sparbanken Skåne, 044-13 82 44