Sparbanken Skåne överlåter sina kontor i Olofström och Karlshamn till Sparbanken i Karlshamn. Genom affären koncentrerar Sparbanken Skåne sin verksamhet till Skåne där kärnverksamheten finns, samtidigt som Sparbanken i Karlshamn förstärker sitt kunderbjudande i västra Blekinge.

I och med förvärvet av kontoren i Olofström och Karlshamn blir Sparbanken i Karlshamn en större aktör i västra Blekinge, vilket gynnar både kunder, medarbetare och lokal utveckling i bankens närområde.

- Karlshamn och Olofström är vår hemmamarknad. I och med den här affären skapar vi ännu bättre förutsättningar att verka som en stark aktör med utgångspunkt i att leverera kundnytta och samhällsnytta, säger Henrik Kördel, VD Sparbanken i Karlshamn.

Dåvarande Sparbanken 1826 övertog kontoret i Olofström från Swedbank 2009. Under 2014 har Sparbanken 1826 bildat Sparbanken Skåne tillsammans med Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund.

- Det som nu sker är en del av en naturlig utveckling som samlar och stärker de båda sparbankernas verksamhet i Skåne respektive västra Blekinge. Vi är övertygande om att affären säkerställer att vi i än högre grad kan värna om lokal utveckling och beslutsfattande nära kunden, säger Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne.

Alla de tjugo medarbetare som idag arbetar på Sparbanken Skånes kontor i Olofström och Karlshamn erbjuds att följa med till Sparbanken i Karlshamn. Förvärvet gäller från och med den 1 januari 2015.

För mer information

Henrik Kördel, VD Sparbanken i Karlshamn, 0454-30 44 11, 0709-30 25 28
Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn är en lokal sparbank grundad 1829 och har sitt verksamhetsområde i Karlshamns och Olofströms kommuner. Bankens privat- och företagskunder har NÄRA till något av bankens sex kontor och till snabba beslut. BRA produkter och tjänster samt service är en annan ledstjärna. Banken har inga aktieägare utan hela bankens vinst stannar här. En del av vinsten går tillbaka som stöd och utveckling till föreningar, organisationer och samhället. Det är NYTTIGT för utveklingen i verksamhetsområdet.

Sparbanken i Karlshamn en bank som är NÄRA BRA och NYTTIG